Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Поддържане, основен ремонт, текущ ремонт, благоустрояване, реконструкция и рехабилитация на общинската и републиканската пътна и улична мрежа, пътни съоражения, паркове и алей, спортни площадки, площадки за игра на територията на Община Девня

  • Публикувано:
  • Номер в РОП:
  • Статус: възложена
Всички процедури по ЗОП

Предварителни обявления

Всички предварителни обявления